PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Közmeghallgatás 20181012

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. OKTÓBER 12. NAPJÁN

TARTOTT

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL.

 

 Pornóapáti község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2018. október 12. napján 18.30 órakor tartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Kultúrház Pornóapáti.

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Kissné Potzmann Erzsébet Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző, Papp Orsolya óvodai tagintézményvezető, Pornóapáti községből 13 fő lakos.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.


1./ Pornóapáti Napközi Otthonos Óvoda működéséről tájékoztatás.
Előadó: Papp Orsolya tagintézményvezető.

2./ Beszámoló Pornóapáti Község Önkormányzata az elmúlt közmeghallgatást követő tevékenységéről, folyamatban levő, illetve tervezett fejlesztésekről tájékoztató.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ Pornóapáti fűtőmű működtetéséről tájékoztató.
Előadó: Schmalz János és Schmalz Jánosné Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

4./ Településtörténeti kiadványról tájékoztatás.
Előadó: Kovács Géza kiadványszerkesztő.

 

I. napirendi pont:

Papp Orsolya óvodai tagintézményvezető köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy Ungerné Pfliegler Gizella vezető óvónő nyugdíjállományba vonulását követően 2017. július 1. napjától látja el az intézményvezetői tennivalókat. Nevelési irányelve szerint régi tradicionális módszerekkel, a szülőkre, az önkormányzatra, a települési környezetre és a helyi értékekre támaszkodva dolgozik. Jelenleg az óvoda gyermeklétszáma 20 fő, , jelenleg 5 helyiségből járnak ide a gyermekek. Nevelési programjaik között részt vesz rendszeresen a Mesebolt Bábszínház előadásain, egyházi nevelést nyújtanak Inzsöl Richárd káplán közreműködésével, hagyományos rendezvényeik a betlehemi ünnepkor, a Márton nap, a farsangi ünnepkör és június hónap utolsó péntekjén a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat támogatásával megrendezett gyermeknap, részt vesznek az idősek köszöntése rendezvényen, a gyermekek rendszeres úszásoktatásban részesülnek, ovis tánc áll rendelkezésre, ünneplik az állatok világnapját is, a gyermekek logopédiai foglalkozásban is részt vesznek. Megújították az óvoda facebook oldalát, amely új gyermekeket is hozott. Köszönetet mond Ungerné Pfliegler Gizella tagintézményvezetőnek és Jusits Gyuláné dajkának, akik nyugdíjba vonulásukat követően is segítették munkájukat, dajkájuk Puss Mihályné a dajkai tanfolyamot is elvégezte.
Köszönetet mond a települési önkormányzatnak, hogy a megújuló óvodaépületért, amelyet a Települési Operatív Programból finanszírozta, emellett új játékok is bővítik a gyermekek környezetét. Augusztus hónaptól változás történt az étkeztetésben, a napi háromszori étkeztetést az ELAMEN Zrt. biztosítja.
Schmalzel Frigyes és Hábetler Márton a német nemzetiségi nyelv fontosságára hívja fel a figyelmet.
Papp Orsolya óvodai tagintézményvezető tájékoztatja a hozzászólót, hogy német nemzetiségi
óvodapedagógus végzettsége révén a napirendjükben a nevelési programban meghatározott módon a dalban , játékba beágyazva biztosítják a német nemzetiségi nevelés alapfeltételeit. Elmondja, hogy hiányzik az otthoni anyanyelvi kötődés.
Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy az óvoda működtetése a 20-21 fős gyermeklétszámmal az állami támogatások hozzávetőlegesen fedezik a működtetési költségeket. A területfejlesztési programból megvalósuló intézményfejlesztés során elnyert pénz néhányszáz ezer forint különbséggel fedezte a beruházási költségeket, jelenleg feladataként az óvodai tornaszoba és étkező feletti részen a tetőfedés korrekciója szükséges beázás miatt.
II. napirendi pont:
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatást ad a települési önkormányzat 2018. évi
munkájáról. A tavalyi közmeghallgatáson lakossági kérésre felmerült a veszélyes helyen lévő fák kivágása. Tavasszal Várkonyi Kornél egyéni vállalkozó elvégezte a munkát, kivágásra került a kocsma előtt 1 fenyő, kultúrház előtti 2 fa daruval, a temetőben alpin technikával 5 fa és a ravatalozó előtti 9 fenyő. A kisebb ágakat ledarálták és a fűtőműbe szállították, költsége bruttó 609.600,- Ft volt.
Szintén szóba került tavaly a beázott buszváró, ezt júniusban tudta a szombathelyi Mediator Partner Kft megcsinálni, körbebádogozták, leszigetelték és bitumenes zsindellyel lefedték. A festése és betonjavítása még folyamatban van. A szigetelési munkálatokra a beérkezett ajánlatok alapján a legolcsóbbat fogadtuk el, a munkálatok bruttó 424.302 forintba kerültek.
2017-ben beadott belügyminisztériumi pályázatukat a közös hivatal épületének felújítására az első körben elutasították, de december végén sikerült pályázati forrást nyerni 12.590.923,- Ft összegben. A munkálatok folyamatban vannak, eredetileg –tetőcsere 7 millió forint,, padlásszigetelés 2,7 millió forint , napelem-napkollektor 3 millió forint összegben , továbbá homlokzatfestés szerepelt benne, de a képviselő-testület úgy döntött, ha már felújítja az épületet, a nyílászárókat is cseréljem ennek többletköltsége 11,8 millió forint. Megtörtént az alsó szint festése is 1,394 millió forint összegben. A beruházás 25 millió forintba kerül, ennek felét biztosítja a pályázati támogatás. A munkálatok befejezési határideje 2018. november 30. napja, jelenleg a tetőcserés munkálatok folynak, ezt követően kerülnek kiépítésre a tetőn a melegvíz ellátást biztosító napkollektorok és a villamos energiát biztosító napelemek. Az épület homlokzatának felújítása és színezése is a hónap végén megtörténik. A napkollektoros melegvíztermelés a szolgálati lakás melegvíz ellátását biztosítja, a napelemek a hivatal és az orvosi rendelő villamos energiafogyasztását megújuló energiából biztosítják.
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásban is folytatják a felújítást. Tavaly télen a kettő nagy szobába került új szalagparketta. Ennek munkadíja 216 e forint, anyagköltsége 180 e forint volt, ez utóbbi a 2017. évi költségvetést terhelte. Ott is nyílászárókat cseréltenk, és a napkollektor a lakás melegvíz ellátását biztosítja. A villanyvezetékek cseréje is folyamatban van. A bérlők szeptember végén felmondták az albérletet, így novembertől újra kiadó lesz. Mivel kicsit szebb és korszerűbb lett a lakás, ezért a bérleti díjat az önkormányzat 40 e ft-ról 60 e ft-ra emeli. ( napkollektoros melegvíztermelés)
Idén felújításra kerültek az óvodai játszótéri udvari játékok, mászókák 530 ezer forint összegben.
Lakossági kérésre az őrs melletti kereszteződéstől az utolsó házig egy gyalogos közlekedésre alkalmas kavicsos járda került kialakításra, hogy ne a forgalmas közúton kelljen a kiskorú gyerekeknek közlekedni 600 ezer forint összegben.
A települések kis összegű támogatása kapcsán nyertek 1 millió forintot , ezt a temető kőkerítésének felújítására fordították, saját forrásból kiegészítették, így összesen 2.137 ezer forintba került.
Elkészült az új kultúrház kerítése is, új alapzattal, kerítéselemekkel és zárható kapukkal. A bejárathoz vízelvezető rács került, így remélhetőleg nem ömlik be az esővíz az útról, a beruházás 2.122 ezer forintba került.
2018-ban beadott pályázataik:
• Áprilisban benyújtottak a Belügyminisztérium a belterületi utak felújítására egy pályázatot, buszváró-óvoda forduló, bolt-kocsma előtti forduló kialakítására, az elnyerhető pályázati támogatás 11.683.211,- ft, önrész 2.061.741,- Ft, teljes pályázati összköltsége 13.744.856,- forint. A tervezési munkálatok az óvoda előtti fordulón túl a teljes szakaszt érintik a bolt bejáratától , ez a szakasz három ütemben szerepel az engedéllyel rendelkező tervdokumentációban, a 2018. évben benyújtott pályázat a bolt előtti bejáratot és az óvoda fordulóját tartalmazza, ezt a pályázatot jövő év elején is benyújtja a képviselő-testület, ez most a legfontosabb. A következő ütemek megvalósítása a későbbi testületek feladata , a jogerős útépítési engedély rendelkezésre áll.
- 4 falu konzorciumban a Pannon Élmény Program keretében Turisztikai Fejlesztések címén kerékpáros pihenőhelyek kialakítására adott be pályázatot. A nyerhető összeg falvanként 3.750 e ft. A buszváró mögötti és melletti parkban padokkal, ivókúttal, biciklitárolóval, padok felett pergola futónövényekkel. + kneipp taposó és fűszerkert.
• Rendezvénypályázat a település 800 éves évfordulójára. Könyvbemutató, kiállítás, műsorok, bál, főzés.
Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018.
évben is a települési lomtalanítás és az elektronikai eszközök lomtalanítását elvégezte, majd rövid elemzést ad a hulladékgazdálkodással összefüggő problémákról. Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottságban tisztújításra került sor, az új tagok Bartolf Mihályné Pornóapáti, Fő utca 48., Faragó Zsuzsanna Pornóapáti, Fő utca 65., Szmolek Ferenc László Pornóapáti, Fő utca 76.. Rózsa Károlyné Pornóapáti, Fő utca 58. és Ungerné Szilvási Gabriella Pornóapáti, Fő utca 7. számú lakosok.
Az önkormányzat gazdasági helyzetét stabilnak jellemzi, hiszen a 6,4 millió forintos értékpapír megtakarítás mellett az idei évben folyamatban levő pályázatok és pénzügyi kötelezettségek teljesítésén túlmenően a lekötött pénzeszközön túl 10 millió forintos mértékű pénzeszköze.

A jegyző ezt követően rövid tájékoztatást ad a kutak engedélyezésének szabályairól.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat.
Felmerülő lakossági kérdésre válaszolva elmondja, hogy fennmaradási engedélyt kell kérni a Vgtv. hatályba lépése (1996. január 1.) előtt létesített kútra is? (Pl. a 100 éves, ásott kútra is engedélyt kell kérni?). A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet rendes szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szabadon építhet. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965. július 1. napjával hatályon kívül helyezte. A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vtv.-vhR.) értelmében 1992. február 15. napjáig az egy ingatlan határán belüli ásott kút megépítéséhez, átalakításához csak akkor nem szükséges vízjogi létesítési engedély, ha a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg; b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van; c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket. A fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a 34/1960. (V. É. 17) számú OVF főigazgatói utasítás rendelkezett. Ez az 1960. augusztus 8-án életbe lépő utasítás, amelynek 4. § (1) bekezdése szerint „az építtető (beruházó) a kút létesítéséhez, vagy felújításához, amelynek során a vízbeszerzés az eredetileg bekapcsolt vízadó réteg helyett más vízadó rétegből vagy vízadó szintből történik, vízjogi engedélyt köteles kérni” azonban a 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos kutakra nem vonatkozott.
Ebből fakadóan ezek a házi vízellátó kutak 1960. augusztus 8. napjától bizonyosan továbbra is engedély nélkül voltak létesíthetők. 1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján a Vtv.-vhR. 61. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút (akár ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá, – a parti szűrésű, karszt és rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja.
Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében  arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
- arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
- minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
III. napirendi pont:
Fülöp Orsolya elmondja, a pornóapáti biomassza falufűtés üzemeltetési feladatait 2017. október hónaptól Schmalzl János és ügyvezetőként Schmalzl Jánosné látja el.
Schmalzl János elmondja, hogy a 2017. év első felében előforduló műszaki problémák miatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy a folyamatosan üzemelő kazánt bevizsgáltatja és felújítja. Szakértői véleményt kértek attól a szolnoki székhelyű Bioláng Kft-től, amely cég ezeket a kazánokat gyártotta. a felújítás teljes költségét csaknem 5,5 millió forint értékben kifizették. folyamatban van továbbá az egyik kazán ventilátor javítása, a hamukihordó csigákat is kiszedte, javításukra árajánlatot kér, addig a hamukihordást kézi módszerrel biztosítja. Az elmúlt évek hődíj és alapdíj tartozási felszólítások nagyrészt érvényesítésre kerültek. Problémát jelent, hogy 2018. október 1. napjától a teljes fűtési időszakra a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. által üzemeltetett fűtűmű energiatámogatását úgy módosította, hogy a fix összegű havi alapdíj támogatást 250 ezer forintról 465 e forintra növelte, azonban az értékesített hődíj után gigajoulonként fizetett 1605,- forint mértékű energiatámogatást megszüntette, ez éves szinten 3 millió forintos mértékű bevételcsökkenést eredményez. A rendelkezésre álló pénzügyi kalkuláció alapján a biofűtőmű működtetése továbbra is biztosított, azonban a téli időszak közepére komoly mértékű likviditási problémák állnak fenn, a karbantartási fedezet nem biztosított, hiszen a kazánok és a rendszer felújítását is a fűtőmű termelte eddig ki.

Hozzászólások:

Haluzsán Károlyné a jövő évben tervezett turisztikai fejlesztésre kérdez rá, javaslata szerint a buszmegállótól keletre eső rész helyett a templom előtti tér, illetve a templom és a buszforduló által határolt közterületre történő elhelyezését tartja indokoltnak, a településközpontban található sövény helyzetét is felülvizsgálná.

Fülöp Orsolya elmondja, hogy a pályázat előkészítése során megvizsgálták mindkét lehetőséget, a templom előtti tér egységes képet mutat, a parktervező a templom és az autóbuszmegálló közötti területre a területen található hársfa miatt , illetve annak félmillió forintos nagyságrendű nyesési és helyreállítási költsége miatt nem tartotta célszerűnek.

Pintér Jánosné köszönetet mond a megújított szép temetőkerítését, azonban a halottasház előtti szilárd burkolatú terület felújítását elengedhetetlennek tartja.

Fülöp Orsolya elmondja, hogy ismerik a problémát, következő évben igyekeznek megoldani.

Schmalzel Frigyes az örs mellett épített járdára hívja fel a figyelmet, a járda nem alkalmas babakocsival történő közlekedésre, szűken került kialakításra, az ingatlantulajdonsok vállalnák a kiszélesítését. Nehézséget jelenet a település népességmegtartó erejének biztosítása céljából, hogy nincsenek üres telkek, a rendezési terveb kijelölt területek megvalósítására kérdez rá.

Fülöp Orsolya elmondja, hogy a tavalyi közmeghallgatás után döntöttek a kiépítésről, akkoriban is azt ígérték, hogy olyan közlekedésre alkalmas felületet alakítanak ki, hogy a gyermekeknek ne kelljen az úttesten közlekedni , az ingatlantulajdonosok összefogásának akadályát nem látja.

Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy Szombathelyen lakik, egy új családi házas övezetben. Azon a területeken 10 évvel ezelőtt még szántóföldek voltak, és az ingatlantulajdonosok összefogtak a terület építési övezetbe történő kialakítása céljából. Kivonták közösen a területet a művelési ágból, saját költségükön kiépítették az utat, járdát és a közműveket, családi házas ingatlanonként hárommillió forintot meghaladó összegben, majd ezt követően szabad piaci viszonyok között értékesítette a telket. Tekintettel arra, hogy Pornóapáti Község Önkormányzata a jelzett területeken nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, ezért csak a tulajdonos összefogását tudja erősíteni, anyagi forrást nem tud biztosítani.

IV.napirendi pont:

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a település 800. éves jubileumi ünnepségére a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal július hónaptól nyugdíjba vonuló köztisztviselője , Kovács Géza közreműködésével településtörténeti könyvet szeretnének megjelentetni. A könyv kiadásai, lektorálási, előkészítési költsége hozzávetőlegesen 1, 5 millió forint, amelynek fedezetét Pornóapáti Község Önkormányzata és Pornóapáti Község Német Nemzetiségi Önkormányzata közösen biztosítja. A kiadvány bemutatására a 2019. augusztus 3. napján tartandó rendezvényen kerül sor.

Kovács Géza ezt követően rövid tájékoztatást ad a kiadvány előkészítése, összeállítása során felmerült kérdésekről, gondolatokról.


Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester a közmeghallgatást 21.00 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

 


Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...