PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20181012.

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI

KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. OKTÓBER 12. NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

55/2018. ( X.12.) számú határozat: Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos tájékoztató és a biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos 2018/2019. évi időszakra vonatkozó pénzügyi számítás elfogadása.


56/2018. ( X. 12.) számú határozat: Az időskorúak részére biztosítható települési
támogatás előirányzatának meghatározása.

57/2018. ( X. 12.) számú határozat: Szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi
szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlat elfogadása.

 
Pornóapáti Község Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2018. október 12. napján 21.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.


Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:

1./ Pornóapáti fűtőmű működtetéséről szóló tájékoztató megtárgyalása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Különfélék.

I. napirendi pont:

Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy problémát jelent, hogy 2018. október 1. napjától a teljes fűtési időszakra a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. által üzemeltetett fűtűmű energiatámogatását úgy módosította, hogy a fix összegű havi alapdíj támogatást 250 ezer forintról 465 e forintra növelte, azonban az értékesített hődíj után gigajoulonként fizetett 1605,- forint mértékű energiatámogatást megszüntette, ez éves szinten 3 millió forintos mértékű bevételcsökkenést eredményez. A rendelkezésre álló pénzügyi kalkuláció alapján a biofűtőmű működtetése továbbra is biztosított, azonban a téli időszak közepére komoly mértékű likviditási problémák állnak fenn, a karbantartási fedezet nem biztosított, hiszen a kazánok és a rendszer felújítását is a fűtőmű termelte eddig ki.
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

55/2018. ( X.12.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos tájékoztatót és a biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos 2018/2019és évi időszakra vonatkozó pénzügyi számítást elfogadja.

II. napirendi pont:
A./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 5/A § rendelkezései alapján időskorúak részére települési támogatást állapíthat meg. A rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelembevételével javaslatot tesz a szociális kiadások előirányzatán belül a támogatás előirányzatának 700.000,- forintban történő meghatározására.(10.000,- Ft /igényjogosult/
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
56/2018. ( X. 12.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete az időskorúak részére biztosítható települési támogatást 2018. évben a szociális kiadások előirányzatán belül a támogatás előirányzatát 700.000,- forintban határozza meg.

B./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatást ad a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületére vonatkozóan folyamatban levő felújítási munkálatokról, majd ismerteti az épület első emeletén található szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlatot.

Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
57/2018. ( X. 12.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete az épület első emeletén található szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlatot 492.000,- forint +ÁFA , mindösszesen 624.840,- forint összegben elfogadja.


Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta.
Kelt mint első oldalon


Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...