PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20181129

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI

KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. NOVEMBER 29. NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

  

Hozott határozatok:

58/2018.(XI.29.) számú határozat: Helyi adók 2019. évi mértékeinek megállapítása.

592018. ( XI.29.) számú határozat: Pornóapáti Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

60/2018. ( XI.29.) számú határozat: Települési helyi esélyegyenlőségi program elfogadása.

61/2018. ( XI.29.) számú határozat: Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. részére tagi kölcsön biztosítása.

  

Pornóapáti Község Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2018. november 29. napján 17.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Bokor Miklós, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző,
Gergye Péter településtervező – MODULOR Kft.
Schmalzl János, Purker Walter helyi lakosok.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:
1./ Pornóapáti településképi rendelet tervezetének megvitatása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.
Gergye Péter településtervező – MODULOR Kft.

2./ Helyi adók 2019. évi mértékéről döntés.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

4./ Települési Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.


5./ Különfélék.

I. napirendi pont:
Fülö Orsolya polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Gergye Pétert, a MODULOR Kft. településtervezőjét.
Dr. Linhárt Gábor jegyző a településkép védelméről szóló rendelettel összefüggésben az
az alábbiakat ismerteti: A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet 2018. május 18. napján került feltöltésre a hatósági véleményezésre szolgáló felületen, a hatósági vélemények jelentős mértékben késedelmesen- augusztus hónap elején érkeztek meg.
A beérkezett hatósági vélemények alapján a rendelet-tervezetet átdolgozták , amely ismételten véleményezésre feltöltésre került, a hatósági vélemények november hónap elején -a korábbi véleményben meghatározotthoz képest módosított tartalommal – beérkeztek.
Jelen testületi ülésen kerül sor a képviselő-testület részvételével a partnerségi egyeztető fórum. amely a lakosság és a teljeskörű nyilvánosság biztosítása érdekében vélemények, észrevételek megtételére 2018. december 15. napjáig van lehetőség.

Gergye Péter településtervező közreműködésével kerül sor a beérkezett hatósági
vélemények ismertetésére , illetve a rendelet-tervezet tartalmának áttekintésére, illetve a rendelet-tervezet fogalmi elemeinek ismertetésére.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja , hogy a partnerségi
egyeztető fórumon a rendelet-tervezettel kapcsolatban újabb észrevételek, módosítási javaslatok kerültek benyújtásra, illetve hangzottak el, ennek átdolgozása a második körben érkezett állami főépítészi véleményben foglaltak és a 2018. december 15. napjáig esetlegesen beérkező észrevételekkel együtt 2018. december 15. napját követően válik lehetségessé.

Gergye Péter településtervező szerint tekintettel arra, hogy az állami főépítészi véleményben
foglaltak és a beérkezett partnerségi egyeztetési eljárást követően a normaszöveg módosítására kerül sor, ezért január hónap folyamán ismételten történő hatósági véleményezési eljárásra van szükség, amelynek alapján reményét fejezi ki abban a tekintetben, hogy az állami főépítész a rendelettervezetet változatlan formában elfogadásra javasolja.

Gergye Péter településtervező a testületi ülésről eltávozott.
II. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Pornóapáti településre megállapított helyi adók mértékeit.
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül -a következő határozatot hozza:

58/2018.(XI.29.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a helyi adók 2018. évben megállapított mértékein 2019. évre nem változtat.
III. napirendi pont:
Dr. Linhárt Gábor jegyző javaslatot tesz a 2019. évi önkormányzati belső ellenőrzési terv elfogadására.
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
59/2018. ( XI.29.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
/ Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellé csatolva/
IV. napirendi pont:
Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a települési helyi esélyegyenlőségi program elfogadása válik esedékessé.
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
60/2018. ( XI.29.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a települési helyi esélyegyenlőségi programot elfogadja.
V. napirendi pont:
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pornóapáti
Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodása ügyében a téli időszakban likviditási nehézségek merülnek. fel. Elmondja, hogy lehetőség nyílik kedvező áron faapríték beszerzésére, amelynek kifizetéséhez tagi kölcsön nyújtása szükséges.

Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
61/2018. ( XI.29.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. részére 1.500.000,- forint összegben 2019. augusztus 31-ei visszafizetési kötelezettséggel tagi kölcsönt nyújt.

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...