PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20190321

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI

KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. MÁRCIUS 21. NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

 

Hozott rendelet:

3/2019. (III.22.) önkormányzati rendelet: a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

 

Pornóapáti község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2019. március 21. napján 17.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya , Bokor Miklós, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.
.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül öt fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület a következő napirendet fogadja el:

1./ Köztisztviselői bérkiegyenlítő alap pályázatról tájékoztatás.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

 

I. napirendi pont:Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtandó pályázat részletkérdéseit.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a közös hivatal fenntartó valamennyi önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan költségvetési rendeletében 2019. január 1-jei hatállyal 46.380,- forint összegben állapítja meg.
A jegyző elmondja, hogy a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőnek bérpályázat eredményes lett, megérkezett a támogató okirat, ezért rendeletben kell rögzíteni az illetményalapot és az illetménykiegészítést. Ismerteti a rendelet-tervezetet.


Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő rendeletet alkotja


Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete

a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról. (jelen jegyzőkönyv melléklete)

Fülöp Orsolya sk. dr. Linhárt Gábor sk.
polgármester jegyző

 

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...