PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Kórustörténet

Civil Szervezetek / Pornóapáti Vegyeskar

Pornóapáti Asszonykórus
9796 Pornóapáti, Körmendi utca 3.
Telefon: (94) 351 180.
Asszonykórus bemutatkozása

Pornóapáti az osztrák határ mellett, horvát és magyar anyanyelvű települések között helyezkedik el. A lakosság lélekszáma 393 fő, amivel a kisebb települések közé tartozik. A község lakosainak német anyanyelvét és a nemzetiségi szokásrendszerét számos súlyos hatás érte az elmúlt fél évszázad politikai történései, a határ menti elhelyezkedése, és a nemzetiségeket súlytó közismert nemzeti megtorló intézkedések folyamatában. Ezek közül legnagyobb romboló hatást a német anyanyelvű lakosság kitelepítése miatt szenvedte el a falu, 1946. május 26-án 122 fő kényszerült szülőföldje örök elhagyására. 1948. december 3l-án bezárult a község két határátkelőhelye, ezzel megszakadt a trianoni döntéssel Ausztriához került szomszédos német falvakkal fennállt ősi közösségi és családi kapcsolat lehetősége. Ezek a körülmények súlyos veszteséget idéztek elő az anyanyelvi értékek területén. Emiatt vált nagyjelentőségűvé a Pornóapáti Asszonykórus megalakulása, az őseik által átörökített kultúra a virágkorát éli.

A kórus 1986-ban alakult, alapítója 9 asszony volt, akik tehetségük mellett az éneklés szeretetét, és nagyanyáik, anyáik generációk óta szájról-szájra szállt ősi dallamvilágát is örökölték. Az alapítók célja az elődök hagyatékának megőrzése, nemzetiségi kultúránk ápolása, továbbadása, és feldolgozása volt. A számos emlékezetes helyi, megyei, régiós és határon túli rendezvényen történt bemutatkozás mellett a legnagyobb sikernek azt tekintik, hogy a nemzetiségi dallamvilág ápolása mellett 2002-ben a legszebb német anyanyelvi énekeket CD-n is megörökítették. A kórus termékeny kapcsolatokat alakított ki a Pornóapáti közvetlen régiójában élő német nemzetiségi településekkel. Ezek között is főként gyümölcsöző az ausztriai Bildein, régi magyar nevén Beled község hagyományőrző csoportjaival létesített kapcsolat, aminek eredményeként 1997-ben a férfikórusukkal együtt közös hangkazettán és CD-n jelentek meg a két település régi szép dalai. Ennek a különlegessége az volt, hogy a német anyanyelv mellett a Pinka-völgye településeinek magyar és horvát dalkincséből is énekeltek fel dalokat.

A hagyományok ápolásához kapcsolódva a kórus évente bemutatkozik a „Heimattreffen” találkozókon, az adventi időszakban Vas és Zala megye többi német településeinek hagyományőrző kórusaival, közös énekléssel és lelkiséggel ünneplik a karácsonyt. 1992-ben Pornóapáti község önkormányzata újította meg a vallásos ember hitéletének egyik legbensőségesebb ünnepéhez, a karácsonyra való lelki felkészülést szolgáló adventhez kötődő, a megye német nemzetiségű községében élt, de a politikai körülmények miatt megszakadt legősibb népszokást, az Adventkranz ünnepét.

A kórus számára mindig öröm, ha nemzetiségi értékeket bemutató színvonalas rendezvényre kap meghívást. Ezeken, kimutatva a trianoni elcsatolás után a visszatérésért folytatott küzdelem hazaszeretetének mélységét, magyar nyelvű dalokat is énekelnek, de a repertoárúkban más népek kultúráját is megjelenítik. A kórus a hagyománytiszteletet olyan értéknek tekinti, ami létfontosságú a német nemzetiségi közösség hagyományainak megőrzéséhez, ezért minden bemutatkozása során örömet, élményt és szórakozást kíván nyújtani a dalok szeretetével, és érzelemviláguk szépségének átadásával. A dalokban rejlő hangulatok, és érzések megszólalásában nagy szerepe van a zenének. A kórus állandó zenei kísérője Unger Dávid, aki a nemzetiségi énekek és népzene iránti szeretetével elkötelezett ősi kultúra megőrzése és átörökítése iránt.

Pornóapáti, 2016. március 23.
Sásdi Istvánné
 


KórustörténetKórustörténetKórustörténet

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...