PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Kórustörténet

Civil Szervezetek / Pornóapáti Vegyeskar

Pornóapáti Asszonykórus
9796 Pornóapáti, Körmendi utca 3.
Telefon: (94) 351 180.
Asszonykórus bemutatkozása

Pornóapáti az osztrák határ mellett, horvát és magyar anyanyelvű települések között helyezkedik el. A lakosság lélekszáma 393 fő, amivel a kisebb települések közé tartozik. A község lakosainak német anyanyelvét és a nemzetiségi szokásrendszerét számos súlyos hatás érte az elmúlt fél évszázad politikai történései, a határ menti elhelyezkedése, és a nemzetiségeket súlytó közismert nemzeti megtorló intézkedések folyamatában. Ezek közül legnagyobb romboló hatást a német anyanyelvű lakosság kitelepítése miatt szenvedte el a falu, 1946. május 26-án 122 fő kényszerült szülőföldje örök elhagyására. 1948. december 3l-án bezárult a község két határátkelőhelye, ezzel megszakadt a trianoni döntéssel Ausztriához került szomszédos német falvakkal fennállt ősi közösségi és családi kapcsolat lehetősége. Ezek a körülmények súlyos veszteséget idéztek elő az anyanyelvi értékek területén. Emiatt vált nagyjelentőségűvé a Pornóapáti Asszonykórus megalakulása, az őseik által átörökített kultúra a virágkorát éli.

A kórus 1986-ban alakult, alapítója 9 asszony volt, akik tehetségük mellett az éneklés szeretetét, és nagyanyáik, anyáik generációk óta szájról-szájra szállt ősi dallamvilágát is örökölték. Az alapítók célja az elődök hagyatékának megőrzése, nemzetiségi kultúránk ápolása, továbbadása, és feldolgozása volt. A számos emlékezetes helyi, megyei, régiós és határon túli rendezvényen történt bemutatkozás mellett a legnagyobb sikernek azt tekintik, hogy a nemzetiségi dallamvilág ápolása mellett 2002-ben a legszebb német anyanyelvi énekeket CD-n is megörökítették. A kórus termékeny kapcsolatokat alakított ki a Pornóapáti közvetlen régiójában élő német nemzetiségi településekkel. Ezek között is főként gyümölcsöző az ausztriai Bildein, régi magyar nevén Beled község hagyományőrző csoportjaival létesített kapcsolat, aminek eredményeként 1997-ben a férfikórusukkal együtt közös hangkazettán és CD-n jelentek meg a két település régi szép dalai. Ennek a különlegessége az volt, hogy a német anyanyelv mellett a Pinka-völgye településeinek magyar és horvát dalkincséből is énekeltek fel dalokat.

A hagyományok ápolásához kapcsolódva a kórus évente bemutatkozik a „Heimattreffen” találkozókon, az adventi időszakban Vas és Zala megye többi német településeinek hagyományőrző kórusaival, közös énekléssel és lelkiséggel ünneplik a karácsonyt. 1992-ben Pornóapáti község önkormányzata újította meg a vallásos ember hitéletének egyik legbensőségesebb ünnepéhez, a karácsonyra való lelki felkészülést szolgáló adventhez kötődő, a megye német nemzetiségű községében élt, de a politikai körülmények miatt megszakadt legősibb népszokást, az Adventkranz ünnepét.

A kórus számára mindig öröm, ha nemzetiségi értékeket bemutató színvonalas rendezvényre kap meghívást. Ezeken, kimutatva a trianoni elcsatolás után a visszatérésért folytatott küzdelem hazaszeretetének mélységét, magyar nyelvű dalokat is énekelnek, de a repertoárúkban más népek kultúráját is megjelenítik. A kórus a hagyománytiszteletet olyan értéknek tekinti, ami létfontosságú a német nemzetiségi közösség hagyományainak megőrzéséhez, ezért minden bemutatkozása során örömet, élményt és szórakozást kíván nyújtani a dalok szeretetével, és érzelemviláguk szépségének átadásával. A dalokban rejlő hangulatok, és érzések megszólalásában nagy szerepe van a zenének. A kórus állandó zenei kísérője Unger Dávid, aki a nemzetiségi énekek és népzene iránti szeretetével elkötelezett ősi kultúra megőrzése és átörökítése iránt.

Pornóapáti, 2016. március 23.
Sásdi Istvánné
 


KórustörténetKórustörténetKórustörténet

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

LOMTALANÍTÁS 2021.

LOMTALANÍTÁS 2021.

2021. május 31-én lomtalanítás lesz Pornóapátiban!

A feleslegessé vált tárgyakat reggel 6.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, szállító járművel jól megközelíthető helyre. 

Tovább olvasom...

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA VERSKÉP RAJZPÁLYÁZAT 2021.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA VERSKÉP RAJZPÁLYÁZAT 2021.

RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk A Magyar Költészet Napjára, egy szabadon választott vershez várunk illusztrációkat! A legszebb rajzot/festményt díjazzuk! Az alkotásokat Pornóapátiban, a közösségi ház bejáratánál lévő dobozban kérjük elhelyezni, mi pedig kiállítjuk majd azokat az ablakban, hogy mindenki láthassa őket.

Tovább olvasom...

HÚSVÉT 2021.

HÚSVÉT 2021.

Idén közös Húsvéti Tojásfa díszítésére invitálunk mindenkit! Az otthon elkészített díszeket 2021. március 30. keddtől lehet majd a fára akasztani, a Közösségi Ház előtt, Pornóapátiban. Március 30-án szombaton, a gyerkőcök találhatnak egy kis meglepetést a Húsvéti Kosárban!  

Tovább olvasom...