PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

PÁLYÁZATOK 2018

2020.12.07.

1./ TOP -1.4.1-15-VS1-2016-00018.számú , a Gyöngyös- kert Óvoda Pornóapáti tagóvoda felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert 20 345.400,- forint összegű támogatás
Pályázati tartalom : óvoda épületének hőszigetelése, megújuló energia , napelemek elhelyezése, teljeskörű akadálymentesítés, vizesblokk, kiszolgáló létesítmények teljeskörű felújítása.


2./ az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt BM pályázat:
Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása
Elnyert támogatás: 12.590.923,- Ft
Elszámolt költség: 24.513.699,- Ft


Az 1990. évtől működő Pornóapáti Körjegyzőség, illetve a 2013. január 1. napjától a hivatali szervezetrendszer átalakításával kibővített működési területű Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal négy település (Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes és Szentpéterfa) önkormányzatai, a hozzá tartozó négy nemzetiségi önkormányzat ( német és horvát), továbbá három közoktatási intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit intézi. A pályázat célja: az 1923. évben a trianoni visszacsatolást követően épült községháza épületének felújítása. A felújítás során a teljesen használhatatlan, beázó tetőszerkezet cseréjére, hőszigetelésére, az épület energetikai korszerűsítésére, az épület homlokzatának felújítására, továbbá a működtetés költségeinek csökkentésére a déli tetőrészen napelemes áramtermelő rendszer kerül kiépítésre a hivatal teljes villamos energia költségeit megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelve. A fejlesztés a fűtési költségek 3/4 arányban történő csökkentését, illetve a hivatal teljes villamos energia költségének megújuló energiából történő teljeskörű biztosítását eredményezi.

 

3./ Pornóapáti Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve: Pornóapáti Község Önkormányzata

A projekt címe: Pornóapáti Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00049

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Pornóapáti Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez. A nyertes projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
- Tesztelés, élesítés
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
- Eszközbeszerzések
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Projektmenedzsment
- Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása


A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, egységes felhasználó- és jogosultságkezelést biztosít. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket (önkormányzati adórendszer, gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, az elektronikus űrlap szolgáltatással) használjuk.


Dr. Linhárt Gábor jegyző
Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes, Szentpéterfa
9796 Pornóapáti, Körmendi utca 27.

Mobil: 06-30/8694-358.
 

PÁLYÁZATOK 2018